Diller

Üst Menu

User menu

24.ORTAÇAĞ SEMPOZYUMU BİLDİRİMİ YAYINLANDI

24. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ile Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu HARPUT İÇ KALE KAZILARINDA BULUNAN BİR GRUP METAL ESER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME adlı bildiriye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

/sites/harputkalekazisi.firat.edu.tr/files/24.%20Uluslararas%C4%B1%20Orta%C3%A7a%C4%9F

Türkçe